Sulibútor Kft  
Kep      Kep
2021. augusztus. 3.
14:58:55
kedd,
Hermina napja van.
Táblák
Asztalok Padok
Székek
Szekrények
Számítógép asztalok
Óvodai bútorok
Könyvtári bútorok
Kollégiumi bútorok
Laboratóriumi bútorok
Egyéb bútorok
Bútorszinek
Megrendelés
load
load
load
load
load
load
Kep
Korcsoportok
 Asztal Szék
4 kcs 63 cm 38 cm
5 kcs 70 cm 42 cm
6 kcs 76 cm 46 cm
7 kcs 82 cm 50 cm

Valid HTML 4.01 Transitional

Kep
Kep Kep
Kep  

Az oldal üzemeltetője:
SULI BÚTOR Kft (cég)
4200 Hajdúszoboszló Új u. 2.A SULI BÚTOR Kft,(továbbiakban: cég) az itt ismertetett feltételekkel bocsátja a http://www.sulibutor.com/ címen található honlapját(továbbiakban:honlap) alkalmazottainak, megbízottainak, és felhasználóinak a rendelkezésére.
Ezen feltételek a cég és a felhasználó között az alábbiak szerint lépnek hatályba, illetve felhasználó az alábbiak szerint fogadhatja el a cég feltételeit:

(a) ezen oldalon keresztül tett megrendeléssel;
(b) a oldal bármilyen más módon történő használatával és/vagy;
(c) egy ezeket a feltételeket tartalmazó szerződés elfogadásával.
Amennyiben felhasználó nem fogadja el az alább felsorolt valamennyi feltételt, nem jogosult a oldal használatára.

Az oldal használata, a feltételek tudomásulvételét és elfogadását jelenti!!
A oldal más oldalokhoz, webhelyekhez is biztosíthat elérést.
A cég nem vállal felelősséget ezen webhelyek tartalmáért, illetve ezek használatáért vagy az ezen oldalak használatából adódó, bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért, illetve ezen webhelyek/szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért.

A oldalon megjelent információkat bárminemű garancia vállalása nélkül jelentetjük meg. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a oldalhoz történt hozzáférésből, a oldal használatából vagy bármilyen más, a oldallal összefüggő cselekményből eredő bármilyen jellegű közvetlen vagy közvetett kárért.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a oldal tartalmát bármikor, értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk, vagy frissítsük.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a cég fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A oldalhoz történő hozzáféréssel a Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a honlap cookies küldést eszközölhet a számítógépére vagy egyéb hozzáférési eszközére annak érdekében, hogy a oldalon tett látogatásait megszemélyesítse, és/vagy többet tudjon meg a használati és browsing szokásairól.

A cookie tartalmazhat a Felhasználóról szóló személyes információt és lehet állandó, vagy egyszeri cookie.

A oldal használata során a háttérben futó szoftver folyamatosan adatokat gyűjt a látogatói szokások elemzésének elősegítésére. A statisztikák alapjául szolgáló adatokat nem egyénre/látogatásra lebontva, hanem kizárólag összesítetten tároljuk, így azokból sem lehetőségünk, sem célunk egyéni látogatásokra vonatkozó információkat kinyerni.

A oldal szoftver védelmi célokat szolgáló programrészeket is tartalmaz. Ezen programrészek állandóan működésben vannak. Ha ezek a programrészek szerverünk illetve szoftverünk elleni támadási kísérletet észlelnek, akkor az internetes technológia használatából adódóan rendelkezésre álló összes lehetséges adatot begyűjtjük, amelyet felhasználhatunk arra, hogy felderítsük, valóban támadási kísérletről volt-e szó. Ha feltevésünk beigazolódik, és szükségesnek látjuk, akkor a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek alapján járunk el.

---------------------------------------------------------------------------------

Adatvédelmi irányelvek

A tudomásunkra jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.;
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.;
valamint a a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Az oldal egyes szolgáltatásaihoz felhasználóinknak megrendelő űrlapot kell kitölteniük. A megrendelés során hozzánk eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvjuk az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.

Azokat az információkat, amelyek a felhasználók egyedi elérésére alkalmasak (mint például az e-mail címeket) csakis a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk termékkörünk bővítése ezt szükségessé teszi, esetenként, tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak.

A felhasználók fizikai (nem internetes/elektronikus) elérésére alkalmas adatait kizárólag akkor gyűjtjük, ha az adott szolgáltatás, akció jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Ezen adatokat csakis erre, a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra használjuk, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át (kivéve a törvény által előírt eseteket).

Ha az ügyfél/vevő - akár saját maga, akár képviselője útján - a cég részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e-mail) továbbít vagy az elektronikus levélcímet a céggel közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a cég számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, beleértve a személyes adatnak minősülő adatot, információt is, az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

A cég az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél/vevő tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja a cégnél.


Impresszum - Adatvédelmi irányelvek